Tietosuoja

Autoparkki Norden Oy tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR, voimassa 25.5.2018 lähtien; aiemmin Suomen henkilötietolaki 523/1999) mukaisesti.

Pidätämme oikeuden muuttaa näitä selosteita ja/tai mm. verkkosivustojemme evästetoimintaperiaatteita.

Rekisterinpitäjä

AutoParkki Norden Oy, Y-1819487-8
PL 800 
00101 Helsinki

Yhteydenotto

Voit kysyä tästä selosteesta tai henkilötietojesi käsittelystä ottamalla meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen tietosuoja@autoparkki.fi.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tietoja käsitellään pysäköintipalveluiden tuottamiseen, reklamaatioiden käsittelyyn sekä kohteeseen liittyvien tiedotteiden lähettämiseen.

Rekisteritietojen kerääminen ja tietosisältö

Rekisteritiedot saadaan asiakassuhteen kautta, verkkosivuilta (lomakkeet), sähköpostin tai muuta kautta ilmoitetut tiedot ja yleisesti saatavilla olevista lähteistä. Näiden tietojen keräys tapahtuu asiakkaiden oman toiminnan seurauksena ja kolmannen osapuolen palveluilla sekä tietolähteillä.

 • Yhteystiedot kuten etunimi, sukunimi, osoite, postinumero ja paikkakunta, sähköpostiosoite, puhelinnumero
 • Henkilötunnus
 • Yrityksen yhteys- ja laskutustiedot
 • lähetetyt viestit ja reklamaatiot
 • Ajoneuvon rekisterinumero
 • Ajoneuvon tiedot (merkki ja malli), mahdollinen pysäköintipaikka ja ajankohta
 • Valokuvat ajoneuvosta (valvontamaksu tapauksissa)

Verkkosivuston evästeet

Evästeiden avulla voidaan kerätä, käsitellä ja analysoida tietoja sivuston käytöstä, liikenteestä, tapahtumista ja muista sivuihin liittyvistä tilastotiedoista ja tunnistaa palveluun palaavat selaimet.

Käytössä ovat seuraavat evästeet:

 • Google Analytics - lasketaan mm. sivuston kävijämääriä

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterinpitäjä siirtää rekisterissä olevia henkilötietoja ulkoistaessaan henkilötietojen käsittelyä esimerkiksi tilitoimistolle ja laskutuspalveluja tarjoaville yrityksille. Nämä yritykset tällöin henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun ilman itsenäistä käsittelyoikeutta. Näiden kolmansien osapuolten kanssa tehdään aina sopimus henkilötietojen käsittelystä (DPA).

Rekisterin suojaus

Henkilötietoja käsitellään ja säilytetään ehdottoman luottamuksellisena. Henkilötiedot on tallennettu käyttämiimme järjestelmiin ja tietokantoihin, johon on pääsy vain Autoparkki Norden Oy:n henkilökuntaan kuuluvilla henkilöillä, joille on annettu henkilökohtaiset käyttöoikeudet.

Henkilötiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, rajatuin käyttöoikeuksin, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja.

Tietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja yleisellä tasolla niin kauan kuin se on tuotteidemme ja/tai palveluidemme toimittamisen kannalta oikeutettua ja/tai kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaista.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei esimerkiksi lainsäädäntö tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

Rekisteröidyllä on oikeus:

 • tarkastaa rekistereissämme olevat itseään koskevat henkilötiedot.
 • vaatia virheellisen tiedon oikaisua.
 • kieltää itseään koskevien henkilötietojen käsittely.
 • tulla unohdetuksi, eli pyytää tietojensa poistoa.

Huomaa kuitenkin, että sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä tässä selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi, tai joiden säilyttämistä laki edellyttää, ei voida poistaa.

Tietojen tarkistus, oikaisu sekä poistopyynnöt oheisilla lomakkeilla. Pankkitunnuksilla tunnistautuminen vaaditaan.